Donesen Urbanistički plan uređenja Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova

Urbanistički plan uređenja Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova donesen je na sjednici Gradske skupštine održane 13.12.2023. godine. Donošenje UPU-a bitan je korak u procesu obnove, gradnje i uređenja ovog prostora uz Kvaternikov trg, na istočnom rubu povijesne zagrebačke jezgre – Donjeg grada.

Vizualizacija mogućeg izgleda unutrašnjosti predmetnog bloka prema uvjetima UPU-a (izradio arhitekt Josip Miklec)

Vizualizacija mogućeg izgleda unutrašnjosti predmetnog bloka prema uvjetima UPU-a (izradio arhitekt Josip Miklec)

Proces revitalizacije započeo je 2012. godine odabirom prvonagrađenog rada portugalskog arhitektonskog ureda ‘PABLO PITA ARCHITECTS’ na javnom anketnom urbanističko-arhitektonskom natječaju. Na temelju prvonagrađenog rada definirana su urbana pravila za provedbu Gradskog projekta Blok Badel, koji je odredio zahvat u prostoru i predvidio uvjete i način gradnje, kako za novu javnu, stambenu, trgovačku i poslovnu namjenu, tako i za postojeću gradnju u predmetnom bloku.

Kao temeljni uvjet realizacije bilo kakve nove izgradnje u listopadu 2020. godine pokrenut je postupak izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja. Imajući na umu prvonagrađeni natječajni rad i poštujući mjere zaštite iz Konzervatorske podloge te uzimajući u obzir odredbe GUP-a i urbana pravila definirana Gradskim projektom, stručni tim Zavoda za prostorno uređenje izradio je prijedlog UPU-a koji je zatim prezentiran na prvoj javnoj raspravi tijekom veljače i ožujka 2023. godine.

S obzirom da Zavod kontinuirano nastoji ojačati procese participacije u prostornom planiranju napravljen je proceduralni iskorak i uvažen je veliki dio primjedbi zaprimljenih tokom prve javne rasprave te je izmijenjeno plansko rješenje kako bi se blok dodatno otvorio uz povećanje javnih i zelenih površina i kako bi se smanjila izgrađenost i visina gradnje uz posljedično omogućavanje javnog korištenja određenog broja parkirališnih mjesta. Nakon provedene ponovne javne rasprave izrađen je konačni prijedlog UPU-a koji je upućen na donošenje.

Donošenjem ovog UPU-a omogućuje se aktivacija zemljišta u vlasništvu Grada i stvaranje nove gradske urbanističke vrijednosti vodeći računa o zaštiti i obnovi zgrada iz doba razvoja zagrebačke industrije, osiguravajući pri tome otvorene i zatvorene javne prostore u bloku koje prati visoki standard hortikulturno uređenih površina.

U skladu s europskim zelenim politikama, u plan su ugrađeni prijedlozi unaprjeđenja zelene infrastrukture i primjene rješenja temeljenih na prirodi, usmjereni prema niskougljičnom razvoju i energetskoj tranziciji, s ciljem ublažavanja posljedica i prilagodbe klimatskim promjenama.

Vizualizacija mogućeg izgleda unutrašnjosti predmetnog bloka prema uvjetima UPU-a (izradio arhitekt Josip Miklec)

Vizualizacija mogućeg izgleda unutrašnjosti predmetnog bloka prema uvjetima UPU-a (izradio arhitekt Josip Miklec)