Prostor i arhitektura: mjesta za ljude

Međunarodna konferencija o arhitektonskim politikama “Prostor i arhitektura: mjesta za ljude” održana je u Zagrebu 7. i 8. prosinca 2023. godine. Konferenciju je organizirao Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao dio participativnog razvojnog procesa pri izradi druge generacije hrvatskih arhitektonskih politika.

Arhitektonske politike Republike Hrvatske – Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja temeljni su dokument kojim se potiče vrsnoća izgrađenog prostora i podiže svijest javnosti o značaju kvalitete sveukupnog prostora. Cilj konferencije bilo je identificirati izazove te odrediti prioritete i aktivnosti kojima se može doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg prostora i arhitekture te doprinijeti unapređenju kvalitete života ljudi stvarajući poticajno, zdravo, otporno i sigurno okruženje za gospodarski i društveni napredak.

U prvom bloku konferencije “Vrsnoća arhitekture”, kojega je moderirao Robert Jonathan Loher, održana su predavanja o kvaliteti arhitekture i izgrađenog okoliša u EU politikama (Jutta Kastner, DG EAC), o arhitektonskim politikama u Europi (Joao Bento, University of Lisabon, Portugal) te o dokumentu Davos Baukultur (Oliver Martin, Federal Office of Culture, Švicarska). Nakon predavanja uslijedila je rasprava u kojoj su kao panelisti pored predavača sudjelovali i Nikša Božić iz Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba te Alen Žunić s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Inspirativna predavanja na konferenciji bila su posvećena mogućnostima ostvarenja globalnih ciljeva održivog razvoja, politikama Europske unije i nacionalnim zakonodavnim okvirima u okviru kojih se stvaraju arhitektonske politike te iskustvima drugih država u ostvarivanju vrsnoće arhitekture i izgrađenog prostora.

Fotografije: MPGI / Ines Ličina