javni natječaji

Odluka o izboru kandidata

Obavijest o održavanju intervjua s prijavljenim kandidatima radi provjere znanja i sposobnosti

Natječaj za zapošljavanje (2023.)


Odluka o izboru kandidata

Obavijest o terminu intervjua s prijavljenim kandidatima radi provjere znanja i sposobnosti

Javni natječaj za prijam u službu (siječanj 2023.)


Zaključak o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (lipanj 2022.)


Zaljučak o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja (ožujak 2022.)

U roku 30 dana od imenovanja v.d. ravnatelja raspisat će se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda.
Prema članku 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenja Grada Zagreba, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen studij, iz područja tehničkih, društvenih, prirodnih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti,
  • najmanje 8 godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja,
  • protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Sukladno članku 14. Statuta Zavoda za prostorno uređenja Grada Zagreba, kandidati će biti dužni uz prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja priložiti prijedlog programa rada Zavoda za četverogodišnje razdoblje.
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, u dnevnim novinama te na web stranici Zavoda.


Zaključak o imenovanju ravnatelja Zavoda (srpanj 2020.)

Javni natječaj za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (svibanj 2020.)


Javni natječaj za zapošljavanje (rujan 2016.)


Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (svibanj 2016.)