Naš tim

Van organizacijskih jedinica
1. Nikša Božić, dipl.ing.arh., ravnatelj
2. Dragica Barešić, dipl.ing.arh., pomoćnica ravnatelja
3. Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh., pomoćnica ravnatelja
4. Nives Mornar, dipl.ing.arh., pomoćnica ravnatelja
5. Martina Margetić, dipl.iur., pomoćnica ravnatelja
6. Petra Povrženić, administrativna tajnica

Odjel za prostorno i urbanističko planiranje
1. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh., voditeljica odjela
2. Nataša Aralica, dipl.ing.arh.
3. Mirna Barac, dipl.ing.arh.
4. Maja Bubrić, arh.tehn.
5. Jelena Bule, dipl.ing.arh.
6. Vanja Cvjetko, dipl.ing.arh.
7. Boris Gregurić, dipl.ing.arh.
8. Dubravka Petra Lubin, dipl.ing.arh.
9. Sabina Pavlić, dipl.ing.arh.
10. Ana-Marija Rajčić, dipl.ing.arh.
11. Jasmina Sirovec Vanić, dipl.ing.arh.
12. Ivan Šulentić, dipl.ing.arh.
13. Tena Žic, dipl.ing.arh.

Odjel za prostornu analitiku, geoinformacijski sustav i održivo planiranje
1. Vladimir Ninić, dipl.ing.građ., voditelj odjela
2. Dino Bečić, mag.geogr.
3. Jasmina Doko, dipl.ing.agr.
4. Ivan Lončarić, prof.pov. i geogr.
5. Tomislav Mamić, univ.bacc.ing.traff.
6. Katica Mihanović, dipl.ing.šum.
7. Ivan Nemet, mag.ing.traff.
8. Alen Pažur, mag.geogr.

Odjel za međusektorsku suradnju i projekte
1. dr.sc. Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh., voditeljica odjela
2. mr.sc. Mirna Meštrović, dipl.ing.arh.
3. Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

Odjel za zajedničke poslove
1. Sanja Pavlović, dipl.iur., univ.spec.admin.urb., voditeljica odjela
2. Marija Brković, struč.spec.comm.
3. Branko Kosić Vukšić, dipl.iur.
4. Larisa Nukić, mag.oec.
5. Zoran Radovčić, mag.oec.