opći podaci


Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba osnovan je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07) 20. prosinca 2007. kao javna ustanova. Upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-08/3511-4 od 14.ožujka 2008.

Do donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), poslove prostornog uređenja u Gradu Zagrebu obavljao je Gradski zavod za prostorno uređenje ustrojen kao upravno tijelo.

Navedenim Zakonom određeno je da zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, kao i Hrvatski zavod za prostorni razvoj, postaju javne ustanove s isključivo stručnom ulogom u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske.

U postupku osnivanja Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba preuzeo je dio službenika i namještenika, materijalno-tehničkih sredstava i opreme, te prostorno-plansku arhivu dotadašnjeg Gradskog zavoda za prostorno uređenje.

U skladu s odredbama tadašnjeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, upravni poslovi vezani uz upravni postupak izrade i donošenja prostornih planova prešli su u nadležnost tijela koje obavlja poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje – Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektora za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, dok je poslove statistike i demografije, kao i službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima, te prava, obveze, opremu i relevantnu dokumentaciju preuzeo Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba započeo je s radom 1. travnja 2008.


Tijela Zavoda su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Članovi Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba:
Predsjednik Upravnog vijeća:
–    prof.dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina
Članovi Upravnog vijeća:

  • mr.sc. Nenad Matić, dipl.ing.agro.
  • mr.sc. Grgo Jelinić, dipl.oec
  • mr.sc. Slavko Dakić, dipl.ing.arh
  • Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh

Arhiva Sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba

RAVNATELJ
Ivica Rovis, dipl.iur.
Tel: 01/610-1888
E-mail: ivica.rovis@zagreb.hr

SAVJETNICI RAVNATELJA:
Dragica Barešić, dipl.ing.arh.
tel: 01/610-1864
dragica.baresic@zagreb.hr

Mirela Bokulić-Zubac, dipl.ing.arh.
tel: 01/610-1848
mirela.bokulic-zubac@zagreb.hr

Nives Mornar
tel: 01/610-1860
Nives.mornar@zagreb.hr

Sanja Šerbetić-Tunjić
tel: 01/610-1861
sanja.serbetic-tunjic@zagreb.hr

Dubravko Širola, dipl.ing.prom.
tel: 01/610-1847
dubravko.sirola@zagreb.hr

ORGANIZACIJSKE JEDINICE ZAVODA:
Odjel za izradu prostornih planova Grada Zagreba i analitičke poslove:
Lidija Sekol
lidija.sekol@zagreb.hr
tel: 01 610 1855

Odjel za informacijski sustav:
Vladimir Ninić
vladimir.ninic@zagreb.hr
tel: 01 610 1864