generalni urbanistički plan grada Zagreba

Izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba 2016.

Tekstualni dio Plana – Odredbe za provođenje

Legende:
legenda 1-Namjena_9-2016
legenda 2-Javna namjena_9-2016
legenda 3a-Promet_9-2016
legenda 3b-Energija_9-2016
legenda 3c-Vode_9-2016
legenda 4a-Urbana pravila_9-2016
legenda 4b-Procedure_9-2016
legenda 4c-Zastita prirode_9-2016
legenda 4d-Kultura_9-2016

1_namjena_GUPZG2016
1-sa_29 1-sa_30 1-sa_39 1-sa_40 1-sa_50 1-vg_01 1-vg_02 1-vg_03 1-vg_04 1-vg_05 1-vg_06 1-vg_07 1-vg_08 1-zg_05 1-zg_06 1-zg_07 1-zg_08 1-zg_13 1-zg_14 1-zg_15 1-zg_16 1-zg_17 1-zg_18 1-zg_21 1-zg_22 1-zg_23 1-zg_24 1-zg_25 1-zg_26 1-zg_27 1-zg_28 1-zg_31 1-zg_32 1-zg_33 1-zg_34 1-zg_35 1-zg_36 1-zg_37 1-zg_38 1-zg_39 1-zg_41 1-zg_42 1-zg_43 1-zg_44 1-zg_45 1-zg_46 1-zg_47 1-zg_48 1-zg_49

2_javna_namjena_GUPZG2016
2-sa_29 2-sa_30 2-sa_39 2-sa_40 2-sa_50 2-vg_01 2-vg_02 2-vg_03 2-vg_04 2-vg_05 2-vg_06 2-vg_07 2-vg_08 2-zg_05 2-zg_06 2-zg_07 2-zg_08 2-zg_13 2-zg_14 2-zg_15 2-zg_16 2-zg_17 2-zg_18 2-zg_21 2-zg_22 2-zg_23 2-zg_24 2-zg_25 2-zg_26 2-zg_27 2-zg_28 2-zg_31 2-zg_32 2-zg_33 2-zg_34 2-zg_35 2-zg_36 2-zg_37 2-zg_38 2-zg_39 2-zg_41 2-zg_42 2-zg_43 2-zg_44 2-zg_45 2-zg_46 2-zg_47 2-zg_48 2-zg_49

3a_promet_GUPZG2016
3a-sa_29 3a-sa_30 3a-sa_39 3a-sa_40 3a-sa_50 3a-vg_01 3a-vg_02 3a-vg_03 3a-vg_04 3a-vg_05 3a-vg_06 3a-vg_07 3a-vg_08 3a-zg_05 3a-zg_06 3a-zg_07 3a-zg_08 3a-zg_13 3a-zg_14 3a-zg_15 3a-zg_16 3a-zg_17 3a-zg_18 3a-zg_21 3a-zg_22 3a-zg_23 3a-zg_24 3a-zg_25 3a-zg_26 3a-zg_27 3a-zg_28 3a-zg_31 3a-zg_32 3a-zg_33 3a-zg_34 3a-zg_35 3a-zg_36 3a-zg_37 3a-zg_38 3a-zg_39 3a-zg_41 3a-zg_42 3a-zg_43 3a-zg_44 3a-zg_45 3a-zg_46 3a-zg_47 3a-zg_48 3a-zg_49

3b_energija_GUPZG2016
3b-sa_29 3b-sa_30 3b-sa_39 3b-sa_40 3b-sa_50 3b-vg_01 3b-vg_02 3b-vg_03 3b-vg_04 3b-vg_05 3b-vg_06 3b-vg_07 3b-vg_08 3b-zg_05 3b-zg_06 3b-zg_07 3b-zg_08 3b-zg_13 3b-zg_14 3b-zg_15 3b-zg_16 3b-zg_17 3b-zg_18 3b-zg_21 3b-zg_22 3b-zg_23 3b-zg_24 3b-zg_25 3b-zg_26 3b-zg_27 3b-zg_28 3b-zg_31 3b-zg_32 3b-zg_33 3b-zg_34 3b-zg_35 3b-zg_36 3b-zg_37 3b-zg_38 3b-zg_39 3b-zg_41 3b-zg_42 3b-zg_43 3b-zg_44 3b-zg_45 3b-zg_46 3b-zg_47 3b-zg_48 3b-zg_49

3c_voda_GUPZG2016
3c-sa_29 3c-sa_30 3c-sa_39 3c-sa_40 3c-sa_50 3c-vg_01 3c-vg_02 3c-vg_03 3c-vg_04 3c-vg_05 3c-vg_06 3c-vg_07 3c-vg_08 3c-zg_05 3c-zg_06 3c-zg_07 3c-zg_08 3c-zg_13 3c-zg_14 3c-zg_15 3c-zg_16 3c-zg_17 3c-zg_18 3c-zg_21 3c-zg_22 3c-zg_23 3c-zg_24 3c-zg_25 3c-zg_26 3c-zg_27 3c-zg_28 3c-zg_31 3c-zg_32 3c-zg_33 3c-zg_34 3c-zg_35 3c-zg_36 3c-zg_37 3c-zg_38 3c-zg_39 3c-zg_41 3c-zg_42 3c-zg_43 3c-zg_44 3c-zg_45 3c-zg_46 3c-zg_47 3c-zg_48 3c-zg_49

4a_urbana_pravila_GUPZG2016
4a-sa_29 4a-sa_30 4a-sa_39 4a-sa_40 4a-sa_50 4a-vg_01 4a-vg_02 4a-vg_03 4a-vg_04 4a-vg_05 4a-vg_06 4a-vg_07 4a-vg_08 4a-zg_05 4a-zg_06 4a-zg_07 4a-zg_08 4a-zg_13 4a-zg_14 4a-zg_15 4a-zg_16 4a-zg_17 4a-zg_18 4a-zg_21 4a-zg_22 4a-zg_23 4a-zg_24 4a-zg_25 4a-zg_26 4a-zg_27 4a-zg_28 4a-zg_31 4a-zg_32 4a-zg_33 4a-zg_34 4a-zg_35 4a-zg_36 4a-zg_37 4a-zg_38 4a-zg_39 4a-zg_41 4a-zg_42 4a-zg_43 4a-zg_44 4a-zg_45 4a-zg_46 4a-zg_47 4a-zg_48 4a-zg_49

4b_procedure_GUPZG2016
4b-sa_29 4b-sa_30 4b-sa_39 4b-sa_40 4b-sa_50 4b-vg_01 4b-vg_02 4b-vg_03 4b-vg_04 4b-vg_05 4b-vg_06 4b-vg_07 4b-vg_08 4b-zg_05 4b-zg_06 4b-zg_07 4b-zg_08 4b-zg_13 4b-zg_14 4b-zg_15 4b-zg_16 4b-zg_17 4b-zg_18 4b-zg_21 4b-zg_22 4b-zg_23 4b-zg_24 4b-zg_25 4b-zg_26 4b-zg_27 4b-zg_28 4b-zg_31 4b-zg_32 4b-zg_33 4b-zg_34 4b-zg_35 4b-zg_36 4b-zg_37 4b-zg_38 4b-zg_39 4b-zg_41 4b-zg_42 4b-zg_43 4b-zg_44 4b-zg_45 4b-zg_46 4b-zg_47 4b-zg_48 4b-zg_49

4c_zastita_prirode_GUPZG2016
4c-sa_29 4c-sa_30 4c-sa_39 4c-sa_40 4c-sa_50 4c-vg_01 4c-vg_02 4c-vg_03 4c-vg_04 4c-vg_05 4c-vg_06 4c-vg_07 4c-vg_08 4c-zg_05 4c-zg_06 4c-zg_07 4c-zg_08 4c-zg_13 4c-zg_14 4c-zg_15 4c-zg_16 4c-zg_17 4c-zg_18 4c-zg_21 4c-zg_22 4c-zg_23 4c-zg_24 4c-zg_25 4c-zg_26 4c-zg_27 4c-zg_28 4c-zg_31 4c-zg_32 4c-zg_33 4c-zg_34 4c-zg_35 4c-zg_36 4c-zg_37 4c-zg_38 4c-zg_39 4c-zg_41 4c-zg_42 4c-zg_43 4c-zg_44 4c-zg_45 4c-zg_46 4c-zg_47 4c-zg_48 4c-zg_49

4d_kultura_GUPZG2016
4d-sa_30 4d-sa_39 4d-sa_40 4d-sa_50 4d-vg_01 4d-vg_02 4d-vg_03 4d-vg_04 4d-vg_05 4d-vg_06 4d-vg_07 4d-vg_08 4d-zg_05 4d-zg_06 4d-zg_07 4d-zg_08 4d-zg_13 4d-zg_14 4d-zg_15 4d-zg_16 4d-zg_17 4d-zg_18 4d-zg_21 4d-zg_22 4d-zg_23 4d-zg_24 4d-zg_25 4d-zg_26 4d-zg_27 4d-zg_28 4d-zg_31 4d-zg_32 4d-zg_33 4d-zg_34 4d-zg_35 4d-zg_36 4d-zg_37 4d-zg_38 4d-zg_39 4d-zg_41 4d-zg_42 4d-zg_43 4d-zg_44 4d-zg_45 4d-zg_46 4d-zg_47 4d-zg_48 4d-zg_49


Izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba 2013.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba

tekstualni dio plana:

GUP grada Zagreba ID 2013 knjiga I – odredbe za provođenje
GUP grada Zagreba ID 2013 knjiga IIa – obrazloženje Plana

grafički dio plana:
1) korištenje i namjena prostora
2) mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3) prometna i komunalna infrastrukturna mreža

3a) promet
3b) energetski sustav, pošta i telekomunikacije
3c) vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom

4) uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4a) urbana pravila
4b) procedure urbano-prostornog uređenja
4c) zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode
4d) nepokretna kulturna dobra