prostorno uređenje

PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA


Područje Grada Zagreba kao teritorijalno-upravne jedinice položaja županije obuhvaća širi prostor Zagreba i Sesveta s još 66 manjih naselja.

Čitavo administrativno područje Grada Zagreba cjelovito se uređuje Prostornim planom Grada Zagreba. Velika su naselja – grad Zagreb i Sesvete – posebno uređena generalnim urbanističkim planovima. Pojedina se uža područja detaljnije reguliraju urbanističkim planovima uređenja sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Unutar područja Grada Zagreba nalazi se i dio Parka prirode Medvednica, koji se uređuje posebnim planom.