Arhiva Zavoda

ARHIVA ZAVODA

U arhivi Zavoda čuva se vrijedna dokumentacija iz povijesti prostornog i urbanističkog planiranja grada od šezdesetih godina dvadesetoga stoljeća do danas. Arhivska građa odnosi se na djelatnost nekadašnjeg Urbanističkog zavoda grada Zagreba, Gradskog zavoda za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša, Gradskog zavoda za prostorno uređenje te Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Zavod planira pokrenuti projekt cjelovite katalogizacije i digitalizacije arhivske građe Zavoda.
U nastavku se objavljuje dostupni informativni popis arhivske građe (razvrstan po nekadašnjim općinama Grada Zagreba). Za detaljnije informacije o dostupnoj građi i mogućnosti uvida molimo obratiti se na niže navedeni kontakt. Uvid u arhivsku građu moguć je na adresi Slovenska 23 u terminu prema dogovoru.

Katalog arhivske građe (XLS)

Kontakt:
Odjel za prostornu analitiku, informacijski sustav i održivo planiranje
Odsjek za arhivu i digitalnu tranziciju
Arhivar: Tomislav Mamić,
e-mail: tomislav.mamic@zagreb.hr