UPRAVNO VIJEĆE

UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba:
Predsjednica Upravnog vijeća:

Azra Suljić, dipl.ing.arh.

Članovi Upravnog vijeća:

  • doc.dr.sc. Jasenka Kranjčević
  • Antun Sevšek, dipl.ing.arh.
  • dr.sc. Valentina Gulin Zrnić

Materijali sa sjednica Upravnog vijeća:
45. sjednica
46. sjednica
47. sjednica
48. sjednica
49. sjednica

50. sjednica

51. sjednica

52. sjednica

53. sjednica

54. sjednica

55. sjednica

56. sjednica

57. sjednica

58. sjednica

59. sjednica

60. sjednica

61. sjednica

62. sjednica

63. sjednica

64. sjednica

65. sjednica

66. sjednica

67. sjednica

68. sjednica

69. sjednica

70. sjednica

71. sjednica

72. sjednica

73. sjednica

74. sjednica