UPRAVNO VIJEĆE

UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba:
Predsjednica Upravnog vijeća:

Azra Suljić, dipl.ing.arh.

Članovi Upravnog vijeća:

  • doc.dr.sc. Jasenka Kranjčević
  • Antun Sevšek, dipl.ing.arh.
  • dr.sc. Valentina Gulin Zrnić
  • Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh.

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2021. godinu

Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2022. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2022. godinu