urbanistički planovi uređenja

Pregled Urbanističkih planova uređenja na području Grada Zagreba na stranicama Grada Zagreba.
Urbanistički planovu uređenja – doneseni
Urbanistički planovi uređenja – u izradi

Pregled svih urbanističkih planova dostupan je na ZG Geoportalu https://geoportal.zagreb.hr/karta
Potrebno je u lijevom izborniku odabrati željeni sloj. Nakon toga pritiskom na tipku Info i pritiskom na željeni prostorni plan pojavit će se tekstualni i grafički prikaz traženog plana.

potrebno je odabrati sloj Objevljeni UPU-i


Za prostorne planove na području Republike Hrvatske pogledati sljedeće veze:
Odluke o izradi prostornih planova
Informacije o javnim raspravama
Informacijski sustav prostornog uređenja