Program obnove

Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreb
Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba – sažetak
Odluka o donošenju Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Sektorske studije:

Prostorna dokumentacija
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

 1. Konstruktorski modeli obnove
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za tehničku mehaniku (voditelj: izv.prof.dr.sc. Josip Atalić)
 2. Konzervatorski modeli obnove (Pilot projekt-Blok 19)
  Institut za povijest umjetnosti (voditeljica: dr.sc. Katarina Horvat Levaj)
 3. Sociološka studija (Pilot projekt-Blok 19)
  Institut za društvena istraživanja (voditeljica: dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac)
 4. Urbanistički model obnove blokova (Donji grad)
  Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu (voditelj: prof.dr.sc. Tihomir Jukić)
 5. Imovinskopravni modeli obnove (Donji grad)
  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelji: prof.dr.sc. Igor Gliha, prof.dr.sc. Hano Ernst)
 6. Ekonomski modeli obnove – ekonomska analiza Grada Zagreba i procjena makroekonomskih učinaka obnove
  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelji: izv.prof.dr.sc. Tomislav Gelo, prof.dr.sc. Ljubo Jurčić)
 7. Prilagodba učincima klimatskih promjena i primjena zelene infrastrukture (Pilot projekt-Blok 19)
  Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA (voditelji: dr.sc. Julije Domac, Miljenko Sedlar, izv.prof.dr.sc. Ivana Herceg-Bulić)
 8. Energetska obnova, tranzicija i dekarbonizacija (Pilot projekt-Blok 19)
  Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš (voditelj: prof.dr.sc. Neven Duić)
 9. Unaprjeđenje mobilnosti i prometnog sustava – Donji grad
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prometnice (voditelji: Željko Stepan, prof.dr.sc Damir Pološki)
 10. Kružno gospodarenje zgradama (Pilot projekt-Blok 19)
  Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zgradarstvo i fiziku zgrada (voditelj: izv.prof.dr.sc. Zoran Veršić)
 11. Projektantski modeli obnove (Pilot projekt-Blok 19) – SCENARIJ I
  Arhitektonski Atelier Hržić (voditelj: prof.dr.sc. Marijan Hržić)
 12. Projektantski modeli obnove (Pilot projekt-Blok 19) – SCENARIJ II
  R/Inovacija (voditelj: Prof. Krešimir Rogina)
 13. Sociološka studija – Gornji grad i Kaptol
  Institut za društvena istraživanja (voditeljica: dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac)
 14. Konzervatorski modeli obnove – Gornji grad (blok 11) i Kaptol (Opatovina)
  Institut za povijest umjetnosti (voditeljica: dr.sc. Katarina Horvat Levaj)
 15. Projektantski modeli obnove – scenariji Gornji grad i Kaptol
  Arhitektonski Atelier Hržić, R/IN (voditelji: prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof. Krešimir Rogina)
 16. Urbanistički model obnove blokova kao dio cjelovite obnove zaštićene Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba (Gornji grad i Kaptol)
  Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu (voditelj: prof.dr.sc. Tihomir Jukić)
 17. Unaprjeđenje komunalnih i servisnih sustava (prilagodba klimatskim promjenama u dijelu odvodnje)
  Starum d.o.o., Loodus Punkt d.o.o. (voditelji: Tatjana Uzelac, dipl.ing.građ., mr.sc. Bruno Juričić, dipl.ing.arh.)
 18. Ekonomski modeli obnove – Business plan
  (voditeljica: dr.sc. Irena Đokić)
 19. Topografija identiteta povijesne urbane cjeline grada Zagreba
  Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: prof.dr.sc. Bojan Baletić)