javna nabava i financije


SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Podaci o naručitelju:
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Ulica Republike Austrije 18
10000 Zagreb

OIB: 70200207247
MB: 02362058

Tel: 01 / 610-1845
Fax: 01 / 610-1838

E-mail adresa: zavod.prostorno.uredjenje@zagreb.hr


Kontakt osoba za javnu nabavu: Larisa Nukić (01 610 1889)

Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020. godinu – II. izmjena
Plan nabave za 2020. godinu – I. izmjena
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Odluka o donošenju Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Izmjena plana nabave za 2018. godinu Plan nabave za 2017. godinu
Izmjena plana nabave za 2017. godinu

 


Kontakt osoba za financije Zavoda: Zoran Radovčić (01 610 1706)

Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.
Bilješka uz financijska izvješća za 2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Bilješka uz financijska izvješća za 2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2020. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2018. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2017. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2016. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu

Pravilnik o financijskom poslovanju, knjigovodstvu i računovodstvu
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba
Proceduru zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba
Odluka o propisivanju zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Proračun Grada Zagreba