UPU Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova – ponovna javna rasprava

UPU Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova – ponovna javna rasprava

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova, kojega izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, je na ponovnoj javnoj raspravi koja traje u vremenu od 26. rujna do 10. listopada 2023.

Prostor obuhvata UPU-a je gradski blok od velikog značaja u širem gradskom kontekstu površine oko 3 ha, a površina užeg područja zahvata (provedenog gradskog projekta) iznosi oko 2 ha. Tipologija prostorne strukture definirana je prvonagrađenim natječajnim radom kojim je planirano dovršenje blokovske strukture u najvećem dijelu prostora uz dva prostorna visinska akcenta te stvaranje javno dostupne unutrašnjosti bloka. Predviđeno je zadržavanje i rekonstrukcija prostorne strukture bivšeg industrijskog kompleksa tvornice Badel / Arko u središnjem i južnom dijelu obuhvata.

Prijedlog plana bio je na javnoj raspravi u veljači i ožujku 2023. godine. Tokom javne rasprave pristiglo je 77 primjedbi i/ili prijedloga u kojima su građani tražili reviziju planskog rješenja na način da se predlagalo smanjenje izgrađenosti bloka te povećanje neizgrađenih i javnih površina. Uvažavajući primjedbe zaprimljene tokom javne rasprave pripremljen je korigirani prijedlog UPU-a koji se predstavlja na ponovnoj javnoj raspravi. Opširnije informacije o korigiranom prijedlogu plana dostupne su u sažetku za javnost koji je dostupan ovdje.

kartografski prikaz 4.c. NAČIN I UVJETI GRADNJE,– Uvjeti gradnje (nadzemne etaže), grafičkog dijela UPU-a

kartografski prikaz 4.c. NAČIN I UVJETI GRADNJE, – Uvjeti gradnje (nadzemne etaže), grafičkog dijela UPU-a

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova održava se u vremenu od 26. rujna do 10. listopada 2023. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se u OŠ „Matko Laginja“, na adresi Ulica Matka Laginje 13, u ponedjeljak 2. listopada 2023. s početkom u 17.30 sati. Prijedlog plana u ponovnoj javnoj raspravi, te informacije o mogućem načinu sudjelovanja zainteresirane javnosti dostupne su na mrežnim stranicama Grada Zagreba, na linku: https://www.zagreb.hr/urbanisticki-plan-ure%C4%91enja-vlaska-subiceva-martice/167282