Koordinacije za izradu i vođenje ZIPP

Kraj rujna obilježio je između ostalog i još jedan sastanak članova Koordinacije za izradu i vođenje Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (ZIPP). Članovi su predstavnici raznih stručnih područja okupljenih u ovu koordinaciju. Na ovoj koordinaciji teme o kojima se diskutiralo su provedba Plana razvoja ZIPP-a za 2023., ugovor za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava, ZG3D i generalno o unaprjeđenju Geoportala. Općenite zadaće ove Koordinacije je koordinacija aktivnosti na izradi i vođenju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba kao dijela nacionalne i europske infrastrukture prostornih podataka, povezivanje izrađivača, vlasnika, skrbnika i korisnika prostornih podataka i informacija na lokalnoj i regionalnoj razini, praćenje stanja te predlaganje izrade strategija, studija i analiza u području prostornih podataka i informacija kao i predlaganje sadržaja geoportala Grada Zagreba. Predstavnici Zavoda su također članovi te iz aspekta prostornoplanske dokumentacije koja se objavljuje na geoportalu prisustvuju na sastancima koji se održavaju redovito u ZgForumu.