Završna konferencija projekta “PRI-MJER”

Završna konferencija projekta „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika, “PRI-MJER“ KK.05.1.1.02.0020

U petak, 26.lipnja 2023. u hotelu Hilton Garden Inn održana je Završna konferencija projekta „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika, „PRI-MJER“ na kojoj su sudjelovali i djelatnici Zavoda.

Završna konferencija prikazala je sve dosadašnje prezentacije i predavanja koja su obuhvaćena ovim projektom. Uz predstavnike ministarstava skupu su nazočili i predstavnici javnopravnih tijela, gradova, zavoda za prostorno uređenje kao i arhitekti i članovi akademske zajednice.

Konferencijom je još jednom ukazano na važnost brzog detektiranja klizišta kao i formiranje sustava ranog upozoravanja. Praćenjem količine oborina kao i vrijednostima pomaka dobivenim na sustavima koji prate klizišta moguće je  pravovremeno detektirati opasnost od aktiviranja klizišta. Nastavno na to moguće je stvoriti sustav daljnjeg obavještavanja stanovništva područja koje je ugroženo klizištem kao i službe civilne zaštite i slično.

Na temu prostornog planiranja rečeno je kako je ova istraživanja i primjenjene metode omogućavaju brzu i financijski povoljnu detekciju područja visokorizičnih za klizanje. Uzimajući taj podatak u obzir prostornim planerima omogućeno je lakše detektiranje i definiranje ograničenja u pogledu gradnje tj. definiranja zona gradnje u prostornim planovima.