Stanovanje u stambenim naseljima – mogućnosti za poboljšanja

Stanovanje u stambenim naseljima – mogućnosti za poboljšanja

U petak, 26. svibnja 2023. godine održana je završna konferencija bilateralnog projekta „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske – HESC (2020.-2023.)” u organizaciji hrvatskog partnera na projektu – Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Projekt je u okviru hrvatsko-slovenske znanstvene suradnje ostvaren u suradnji s Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije iz Ljubljane.

Cilj istraživanja bili su stavovi stanovnika stambenih naselja nastalih u razdoblju od 1945. do 1990. godine te stanovnika stambenih naselja nastalih nakon 1990. godine u razdoblju tranzicije odnosno prijelaza na sustav tržišne ekonomije i privatnog modela vlasništva. Istraživanje je obuhvatilo objektivne indikatore na razini stana, zgrade i naselja te subjektivne indikatore kojima su mjerene promjene društvenih vrijednosti kod stanovnika u njihovom razumijevanju, percepciji i potrebama vezanima za kvalitetu života u stambenim naseljima. Istraživani su stavovi stanovnika u naseljima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te u Ljubljani i Mariboru.

Nakon predstavljanja rezultata projekta održan je okrugli stol na temu Stanovanje u stambenim naseljima u Hrvatskoj i Sloveniji – mogućnosti za poboljšanja na kojemu je kao jedan od panelista sudjelovao i ravnatelj Zavoda Nikša Božić. On je naglasio važnost sustavnog prostornog planiranja segmenta stanovanja kao najvažnije sastavnice gradskog prostora ali i kao jednog od temeljnih i najkompleksnijih ljudskih dobara i prava.

Tijekom konferencije predstavljena je i stručna studija Osnovni pregled rezultata o kvaliteti života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja u Hrvatskoj i Sloveniji s rezultatima anketnog istraživanja provedenog u stambenim naseljima hrvatskih gradova Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka te slovenskim gradovima Ljubljani i Mariboru.

Studija je dostupna online na sljedećem linku:

https://wwwadmin.idi.hr/uploads/Osnovni_pregled_rezultata_asg_rdj_edc9100d76.pdf