Javna rasprava o UPU groblje Donji Dragonožec

Javna rasprava o UPU groblje Donji Dragonožec

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba izradio je prijedlog Urbanističkog plana uređenja groblje Donji Dragonožec. Prostor na kojem se planira uređenje groblja nalazi se na udaljenosti od oko 1 km sjeverno od središta naselja Donji Dragonožec u gradskoj četvrti Brezovica. Izgradnjom novog groblja u Donjem Dragonošcu biti će omogućeno stanovnicima Donjeg Dragonošca kao i gravitacijskom području susjednih naselja ukapanje na groblju na području njihovog naselja.

Teren na kojem se planira uređenje groblja danas je neizgrađena površina. Prijedlogom plana su predviđena grobna polja s jedinstvenim i mješovitim korištenjem (zemljani ukop, grobnice različitih veličina, niše za urne u sklopu kolumbarijskih zidova i kazete za urne, kosturnica). Planirane su pristupne prometne površine s parkiralištem, prostori za prodaju cvijeća, svijeća i ostale grobne opreme te je isplanirana mreža internih prometnica unutar samog groblja. U središnjem dijelu planiran je otvoreni oproštajni prostor s mrtvačnicom. Izrađen je plan infrastrukturnog opremanja kao i hortikulturnog uređenja groblja.

Prijedlogom urbanističkog plana uređenja planirano je uređenje ukupno 27 grobnih polja od čega šest grobnih polja s kolumbarijskim zidovima s nišama za urne, 19 mješovitih grobnih polja te dva 2 grobna polja s kazetama za polaganje urni.

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja Donji Dragonožec provodi se u vremenu od 16. svibnja do 14. lipnja 2023. godine. U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblje Donji Dragonožec izložit će se na javni uvid u prostorijama Gradske četvrti Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica, radnim danom od 07:30 do 15:30 sati. Prijedlog Plana objavljen je i na mrežnim stranicama Grada Zagreba, na linku https://www.zagreb.hr/urbanisticki-plan-ure%C4%91enja-groblje-donji-dragonoze/177405 .

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Groblje Donji Dragonožec održat će se u četvrtak 1. lipnja 2023. godine u prostorijama Gradske četvrti Brezovica s početkom u 17:00 sati.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog plana moguće je dostaviti isključivo na način naveden u objavi javne rasprave.