Konferencija Krajobraz i zdravlje

Konferencija Krajobraz i zdravlje

Stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba sudjelovali su na stručnoj konferenciji „Krajobraz i zdravlje“ koja je održana 28. listopada 2022. godine u Zagrebu. Konferenciju je, povodom obilježavanja šestog međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe organizirao Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Konferencija je okupila oko 190 sudionika uživo, a preko 500 sudionika uključilo se putem online platforme. Pored arhitekata, urbanista i krajobraznih arhitekata, na konferenciji je sudjelovao veliki broj stručnjaka drugih struka na poljima tehničkih, biotehničkih, ali i društvenih i humanističkih znanosti.

Budući da u Hrvatskoj krajobraz nije zaštićen posebnim zakonom, već je on uključen u nekoliko sektorskih zakona, istaknuta je uloga prostornog planiranja kao ključna za koordinaciju sektorskih rješenja te njihovo kreativno i kvalitetno uvođenje u sveobuhvatne prostorne planove. Naglašena je važnost višedisciplinarnog pristupa krajobrazu te sudjelovanje stanovnika i javnosti u donošenju odluka o njegovu budućem razvoju i zaštiti.

Pojedinačne intervencije kojima se unaprjeđuje javni prostor, uspostava ozelenjenih javnih površina, prostora za sport i rekreaciju te boravak na otvorenome predstavljaju „zelena“ rješenja koja pozitivno utječu na klimu i kvalitetu života i zdravlje ljudi. Posebno su zanimljiva bila predavanja koja su isticala poveznicu dobro oblikovanog sustava zelene infrastrukture i zdravlja ljudi koji žive u kontaktnom području i koriste gradske javne zelene prostore, čime se unaprjeđuje kvaliteta života ali i smanjuju društveni troškovi koji bi se inače izdvajali na zdravstvene sustave.

Predavanja su bila grupirana u teme zdravog grada, zelenog grada te rješenja inspiriranih prirodom. Uz domaće stručnjake iz Hrvatske sudjelovali su i stručnjaci iz inozemstva koji su predstavili europske primjere dobre prakse planiranja mreže javnih zelenih prostora.

Iskustva Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba u planiranju zelene infrastrukture u postupcima urbane preobrazbe predstavila je Nives Mornar izlaganjem Europski projekt proGIreg – pomak prema planiranju zelenog razvoja. U okviru ovog europskog projekta promišlja se postindustrijska urbana regeneracija lokacije bivše tvornice Sljeme u Sesvetama na tragu ambicioznih ciljeva europskih politika zelenog razvoja i ciljeva dekarbonizacije i postizanja klimatske neutralnosti u prostornim planovima. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u tijeku rada na projektu izradio je prijedlog polazišta i smjernica niskougljičnog/bezugljičnog razvoja za izradu prostornih planova radi unapređenja zakonske regulative i procedura Grada Zagreba, što je primjenjivo i na unapređenje nacionalnoga regulatornog okvira.

Fotografije: In Fokus / MPGI / ZPUGZ

Veza na zbornik radova:
Zbornik konferencijskih radova