Istraživanje klizišta i razvoj planskih mjera ublažavanja i prevencije

Istraživanje klizišta i razvoj planskih mjera ublažavanja i prevencije

U petak 28. listopada 2022. u Zavodu za prostorno uređenje održan je sastanak s istraživačima projekta PRI-MJER – Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika. Projekt se provodi na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Voditeljica projekta Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas i istraživačica dr. sc. Sanja Bernat Gazibara te suradnica na projektu Gorana Ljubičić predstavile su djelatnicima Zavoda projekt PRI-MJER koji uvodi koncept mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ublažavanje i prevenciju rizika od klizanja te se sustavno bavi istraživanjem načina i elaboriranjem prednosti njihove primjene. Projekt promovira koncept smanjenja rizika od klizišta na način da razvija alate i znanje neophodno donosiocima odluka.

Primijenjenim istraživanjima karata klizišta, instrumentalnih praćenja klizišta i klimatoloških okolnosti nastanka klizišta stvaraju se ogledni primjeri alata za unaprjeđenje djelovanja administrativnih uprava u smjeru zaštite od opasnosti i gubitaka uzrokovanih klizištima, a što ima utjecaja i na sustav prostornog planiranja.

U sklopu projekta Grad Zagreb odabran je kao pilot područje brežuljkastog reljefa izgrađenog od neogenskih i kvartarnih naslaga izrazito podložnih klizanju. Izrađene su preliminarne karte podložnosti na klizanje Grada Zagreba koje se mogu primjenjivati u sustavu prostornog planiranja. Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima integracije rezultata istraživanja klizišta u prostorno-plansku dokumentaciju pilot-područja. Naglašena je potreba razvoja planskih mjera u suradnji sa stručnjacima iz područja prostornog planiranja.