radna prezentacija studije „Konzervatorski modeli obnove – Gornji grad i Kaptol“

Održana radna prezentacija studije „Konzervatorski modeli obnove – Gornji grad i Kaptol“

U Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba u utorak, 11. listopada 2022. održana je radna prezentacija provedenog istraživanja i prijedloga sektorske studije „Konzervatorski  modeli obnove zaštićene povijesne urbane cjeline grada Zagreba – 2. dio: Gornji grad i Kaptol“.

Studija je dio prijedloga Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba što ga u suradnji s ekspertnim timovima znanstvenika i stručnjaka izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Prezentaciju konzervatorskog istraživanja održala je ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti i voditeljica istraživanja dr.sc. Katarina Horvat Levaj, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju.

Ovo istraživanje je provedeno nakon elaboriranog prvog dijela istraživanja što se odnosilo na Donji grad („Konzervatorski modeli obnove – Pilot projekt_Blok 19“). Studija donosi konzervatorske smjernice i modele za obnovu koje su ugrađene u integriranu varijantu Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba.

Danas je prezentiran drugi dio istraživanja istoga tima koji se odnosi na Gornji grad i Kaptol – dva potpuno različita povijesna područja koje se ne razlikuju samo po nastanku, nego i po izgrađenoj strukturi, tipologiji zgrada, načinima korištenja i očuvanosti. Izradom konzervatorske studije ostvaren je glavni cilj istraživanja, a to je analizirati i dokumentirati svaku pojedinu zgradu u odabranoj insuli Gornjega grada (broj 11) te na Opatovini (Kaptol) kako bi se ustanovilo postojeće stanje, povijest gradnje, odredila tipologija, te na kraju izvršila valorizacija s ciljem predlaganja konzervatorskih smjernica.

Detaljnim snimanjima i istraživanjima došlo se do novih spoznaja o tipologiji kuća i njihovoj valorizaciji u širem kontekstu, koje omogućuju jasnije stavove u pogledu načina konstruktivne sanacije ili novih arhitektonskih zahvata, te su dani prijedlozi konzervatorskih smjernica i preporuka. Nakon prezentacije uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje i voditeljica istraživačkog tima.