stručna tribina o izmjenama GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta

Održana stručna tribina o izmjenama GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta

Stručna rasprava o izmjenama Generalnih urbanističkih planova grada Zagreba i Sesveta održana je 21. rujna 2022. u prostorima Društva arhitekata Zagreba. Cilj stručne rasprave bio je utvrditi ključne izazove u prostoru, glavne probleme u tumačenju i provedbi planova na snazi te potaknuti razgovor o vizijama budućeg prostornog razvoja grada, osobito u kontekstu novih europskih politika, energetske krize i izazova klimatskih promjena.

Na stručnoj raspravi bili su prisutni pripadnici stručne javnosti (arhitekti-urbanisti, projektanti, pripadnici drugih struka interdisciplinarnog područja prostornog planiranja), članovi strukovnih udruga te članovi akademske zajednice.

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, u ime nositelja izrade Irena Matković, pomoćnica pročelnika za strategijsko i prostorno planiranje iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje te u ime stručnog izrađivača Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. U ime domaćina prisutne je pozdravio Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreba.

Kroz uvodno predstavljanje nositelja izrade i stručnog izrađivača prikazan je okvir organizacije i provedbe dosadašnjih aktivnosti na izmjenama i dopunama GUP-a te okviri za izradu odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a. Konstatirano je da se unutar trenutnog zakonodavnog okvira ne može krenuti u cjelovitu izradu novog GUP-a, ali se pristupilo izradi novih stručnih podloga koje će biti priprema za takav novi prostorno-planski dokument. Značajna potreba za izmjene i dopune sadašnjeg GUP-a je integracija svih zelenih inicijativa EU, no i cijeli niz uočenih izazova sadašnje provedbe tog planskog dokumenta.

U raspravi koja je uslijedila sudionici su navodili potrebu stvaranja nove vizije prostornog razvoja grada te naglasili potrebu za boljim zakonodavnim okvirom koji bi mogao omogućiti odvajanje strateške uloge generalnog urbanističkog plana od njegovog provedbenog dijela. Povela se rasprava o problemu GUP-a Sesveta i specifičnostima tog prostora, o povezanosti strateškog i prostornog planiranja te o izazovima urbane obnove povijesnog središta grada.

Prijedloge i inicijative za izmjene prikuplja Društvo arhitekata Zagreba do 26. rujna 2022, a prikupljeni će prijedlozi biti razmotreni prilikom izrade odluka o izradi izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta. Održana tribina dio je procesa provođenje metoda rane participacije već u fazi utvrđivanja polazišta i ciljeva izrade izmjena prostornog plana.

Fotografije: Grad Zagreb