radna prezentacija studije „Urbanistički modeli obnove – Gornji grad i Kaptol“

Održana radna prezentacija studije „Urbanistički modeli obnove – Gornji grad i Kaptol“

U Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba u utorak, 27. rujna 2022. održana je radna prezentacija provedenog istraživanja i prijedloga sektorske studije „Urbanistički modeli obnove zaštićene povijesne urbane cjeline grada Zagreba – 2. dio: Gornji grad i Kaptol“.

Studija je dio prijedloga Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba što ga u suradnji s ekspertnim timovima znanstvenika i stručnjaka izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Prezentaciju prostorno-urbanističkog istraživanja održao je stručni tim Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof.dr.sc. Tihomira Jukića sa suautoricama izv.prof.dr.sc. Sanjom Gašparović i izv.prof.dr.sc. Anom Mrđa, uz suradnju prof. dr.sc. Georgie Butine Watson (Oxford Brookes University).

Ovo istraživanje je provedeno nakon elaboriranog prvog dijela istraživanja što se odnosilo na Donji grad („Urbanistički modeli obnove blokova kao dio cjelovite obnove zaštićene povijesne urbane cjeline grada Zagreba“). Studija donosi urbanističke smjernice i modele za obnovu koje su ugrađene u integriranu varijantu Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba.

Danas je prezentiran drugi dio istraživanja istoga tima koji se odnosi na Gornji grad i Kaptol – dva potpuno različita povijesna područja koje se ne razlikuju samo po nastanku, nego i po izgrađenoj strukturi, tipologiji zgrada, sadržajima i vlasništvu. Predloženi su tipovi mogućih preobrazbi dijelova Gornjega grada i Kaptola te međuprostora (Tkalčićeva – Radićeva – Opatovina). Nakon prezentacije uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje i autorski tim.