Svjetski dan urbanizma

Svjetski dan urbanizma inicijativa je kojom se od 1949. godine nastoji povećati javno i profesionalno zanimanje za teme planiranja prostora, a obilježava se 8. studenoga u brojnim državama promoviranjem uloge prostornog planiranja u stvaranju skladnih prostora i zajednica.

U Zavodu za prostorno uređenje Dan urbanizma obilježen je radno. Glavni stručni zadatak u Zavodu je rad na sveobuhvatnim izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba koje su u tijeku. Pri kraju je rad na izradi konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova, te je plan da se ovaj UPU uputi na donošenje u Gradsku skupštinu do kraja ove godine. Zavod kontinuirano radi na jačanju participacijskih procesa u prostornom planiranju te je konačno plansko rješenje korigirano sukladno primjedbama izrečenim na dvije javne rasprave: smanjena je izgrađenost bloka u odnosu na natječajno rješenje, dok je javno dostupna neizgrađena površina unutrašnjosti bloka povećana čak tri puta u odnosu na natječaj. U skladu s europskim zelenim politikama, u plan su ugrađeni prijedlozi unaprjeđenja zelene infrastrukture i primjene rješenja temeljenih na prirodi, usmjereni prema niskougljičnom razvoju i energetskoj tranziciji, s ciljem ublažavanja posljedica i prilagodbe klimatskim promjenama. Rezultat je to izrade smjernica za niskougljični razvoj pri izradi prostornih i urbanističkih planova, koje su prozašle kao rezultat rada Zavoda na EU projektu proGIreg i koje se sustavno ugrađuju u planove koji se izrađuju u Zavodu.

Povodom Svjetskog dana urbanizma Zavod po prvi puta predstavlja i vizualizacije mogućeg izgleda bloka Badel uz napomenu da se ne radi o konkretnom projektu već o vizualizaciji mogućeg stanja prema uvjetima urbanističkog plana uređenja. 3D prikaze izradio je arhitekt Josip Miklec.