Predstavljanje studije društvenih i prostornih promjena

Predstavljanje studije društvenih i prostornih promjena

U utorak, 12. rujna 2023. održana je prezentacija Studije društvenih i prostornih promjena u suburbanim i ruralnim područjima Grada Zagreba za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba i Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje koji je bio i naručitelj studije.

Studiju društvenih i prostornih promjena – suburbana i ruralna područja izradio je projektni tim prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arhitekture, prof.dr.sc. Ivica Kisić, dipl.ing.agronomije, izv.prof.dr.sc. Aleksandar Lukić, prof.geografije te prof.dr.sc. Anka Mišetić, prof.sociologije. Uz autore studije, predstavljanju su sudjelovali i prof. Bojan Baletić, dekan Arhitektonskog fakulteta te prof. Sanja Gašparović, predstojnica Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu.

Cilj izrade Studije bio je sagledati aktualne društvene i prostorne promjene u ruralnim i suburbanim područjima Grada Zagreba, u kontekstu novih planerskih paradigmi razvoja okolica europskih gradova. Studija je izrađena kao stručna podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba.

Predstavljanje studije održano je u sklopu redovite tjedne koordinacije Zavoda i Gradskog ureda gdje se raspravljaju tekuće teme u vezi prostornih planova i programa u izradi te se koordiniraju aktivnosti za pripremu izrade prostornih planova nove generacije.