predstavljanje radne verzije studije Grad Zagreb – Stanovanje

U sklopu redovitih tjednih koordinacija Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba i nositelja izrade prostornih planova – Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u utorak, 5. rujna 2023. godine u prostorijama Zavoda održano je predstavljanje radne verzije studije Grad Zagreb – Stanovanje.
Studiju čiju izradu je naručio Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje predstavio je voditelj izrade profesor Ivan Mlinar s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Predstavljanju su prisustvovali prof. Bojan Baletić, dekan Arhitektonskog fakulteta, prof. Sanja Gašparović, predstojnica Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, gđa. Ana Pavičić Kaselj, pročelnica GU GEOS, gosp. Nikša Božić, ravnatelj Zavoda te djelatnici Zavoda i Gradskog ureda.
Na redovitim tjednim koordinacijama Zavoda i Gradskog ureda raspravljaju se tekuće teme u vezi prostornih planova i programa u izradi te se koordiniraju aktivnosti za pripremu izrade prostornih planova nove generacije.