proGIreg, Pirej 29.-31. ožujak 2023.

Međunarodna radionica projekta proGIreg Pirej 29.-31. ožujak 2023.

Radionica projekta proGIreg u Pireju održana krajem ožujka posebnu pozornost usmjerila je na gradove Cluj-Napoca, Cascais, Zenicu i Pirej kao gradove pratitelje (FC-Follower Cities), koji planiraju replikaciju realiziranih rješenja temeljenih na prirodi (NBS-Nature Based Solutions) u gradovima predvodnicima (FRC-Front Runner Cities) Zagrebu, Torinu i Dortmundu. Prvi dan je bio terenski obilazak arheoloških nalazišta duž antičkih zidina Pireja i obilazak antičkih iskopina na otoku Aegina kao potencijala za razvoj i jačanje zelene i plave infrastrukture grada koji je jedan od najgušće naseljenih u Europi (15000st/km2). Nakon službene dobrodošlice zamjenice gradonačelnika grada Pireja gđe. Antoniae Karakatsani i uvodnog govora glavnog koordinatora projekta prof. Axela Timpe sa RWTH Aachen prezentirane su moguće lokacije za urbanu regeneraciju grada Pireja uz korištenje rješenja temeljenih na prirodi. Dr. sc. Aspasia Kouzoupi prezentirala je gradske zone uz Dugi zid (pojam koji se koristi za sjeverni i južni zid koji je u antičko doba spajao Atenu sa lukom) kao prostor arheološke i kulturne baštine koji se može afirmirati i razvijati korištenjem rješenja temeljenih na prirodi. Nakon uvodnih prezentacija uslijedio je terenski obilazak osnovnih škola uključenih u projekt i zapuštenog koridora željeznice uz ulicu Marie Curie. Poslijepodnevne aktivnosti obuhvatile su prezentacije gradova Cluj-Napoca, Cascais, Zenica i Pirej o razvojnim planovima primjenom rješenja temeljenih na prirodi i mogućnostima adaptacije prema lokalnoj situaciji. Margot Olbertz (RWTH) i Riccardo Saraco (COTO) izvijestili su o financijskim aspektima i troškovima implemetacije projektnih rješenja u FRC, nakon čega je uslijedio interaktivni dio sa diskusijom o mogućnostima unaprijeđenja i mapiranjima prioriteta za budući razvoj i investiranje. Informacije o mogućnostima financiranja ukazale su na važnost integriranih rješenja u kojima se isprepliću ključna područja „zelenog plana“: participativnost, inkluzivnost, transparentnost, energetska efikasnost, regeneracija urbanih područja korištenjem rješenja temeljenih na prirodi i kružna ekonomija. Grad Pirej pozvao je sve sudionike na zajedničku večeru u lučicu Mikrolimani u restoran Vosporos. Zadnji, treći dan prezentirani su završni radovi na katalogu biznis modela i mogućnosti financiranja produktivne zelene infrastrukture koji će biti objavljen na webu po završetku projekta. Paralelne radionice organizirane su o završetku i publiciranju planskih rješenja u FC gradovima i funkcionalnom rješenju prilagođenom za web format i o znanstvenoj knjizi projekta i publikacijskoj strategiji. Nakon ručka dogovarani su detalji oko glavne konferencije u Zagrebu 13. i 14. rujna 2023. i prije sastanka izvršnog odbora projekta zaključena je radionica. Svi gradovi su pohvaljeni za veliki trud i posebno su istaknuti FC gradovi sa ambicioznim replikacijskim projektima. Posebna zahvala upućena je Gradu domaćinu Pireju za gostoprimstvo i organizaciju radionice.