STUDIJSKO PUTOVANJE U LJUBLJANU

STUDIJSKO PUTOVANJE U LJUBLJANU

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba boravili su 15. prosinca 2022. u studijskom posjetu Odjelu za prostorno uređenje Gradske općine Ljubljana (OUP MOL – Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana). Cilj stručnog putovanja bio je upoznavanje sustava prostornog i urbanističkog planiranja u Ljubljani, razmjena iskustva, upoznavanje s primjerima dobre prakse te dogovor o mogućnoj budućoj suradnji na temama prostornog planiranja Ljubljane i Zagreba.

Po dolasku u Ljubljanu održan je sastanak u prostorima OUP MOL gdje nas je u ime domaćina pozdravio mag. Miran Gajšek, voditelj Odjela. U nastavku je dr. Ljiljana Jankovič Grobelšek održala prezentaciju pod nazivom „Ljubljana – planiranje s vizijom“ kojom je predstavila cjelokupan sustav planiranja razvoja i prostornog uređenja grada Ljubljane. Prikazan je razvoj od formiranja vizije „Ljubljana 2025“ 2007. godine, do donošenja Prostornog plana Ljubljane 2010. godine koji se sastoji od Strateškog dijela (Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del OPN MOL SD) i provedbenog dijela Prostornog plana Ljubljane (Občinski prostorski načrt MOL – Izvedbeni del OPN MOL ID) i njihove implementacije. Predstavljene su uspješne planerske intervencije poput zatvaranja za promet vozila Slovenske ulice u središtu grada 2015. godine i primjera neprofitnog stanovanja na području Brdo iz 2021. godine. Posebno je istaknut projekt urbane regeneracije industrijskih prostora na lokaciji Šmartinska koji smo kasnije i posjetili.

Karel Pollak predstavio je program „Ljubljana – Moje mesto“ u sklopu kojeg Grad Ljubljana uz financijske poticaje i stručnu pomoć stimulira vlasnike građevina koje su zaštićene kao kulturna dobra da se odluče za radove obnove fasada i krovova. Objekti se odabiru javnim natječajem te temeljem toga dobivaju pravo na stručnu pomoć, pomoć u sufinanciranju izrade dokumentacije, izvođenju radova i nadzoru građenja od strane Zavoda za zaštitu kulturnih dobara (Zavod za varstvo kulturne dediščine ZVKDS).

Uslijedio je obilazak BTC centra  gdje je na zadnjem katu Kristalne palače – poslovnog tornja u obuhvatu BTC Cityja – gđa. Helena Petrin, predstavnica Uprave BTC d.d. prezentirala razvoj projekta Partnerstvo Šmartinska iz pozicije investitora. Projekt je započeo 2007. godine dobrom suradnjom Grada i privatnih investitora (BTC partnerstvo), i međunarodnim natječajem za urbanističko rješenje 2008. godine nakon kojeg su uslijedili prostorni planovi. Prostor je iznimno velik (230 ha cjelokupnog prostora, 124 ha užeg obuhvata) i složene vlasničke i sadržajne strukture. Masterplanom iz 2010. nastojalo se stvoriti atraktivan prostor radnih i stambenih područja povezanih zelenom infrastrukturom.

U nastavku studijskog putovanja kratko smo prošetali središtem grada i posjetili lokaciju uspješnog projekta urbane regeneracije prenamjene i obnove zgrade stare šećerane – danas galerije suvremene umjetnosti Cukrarna.