Javno savjetovanje o prijedlogu odluka o izradi izmjena i dopuna GUP-ova Zagreba i Sesveta

Javno savjetovanje o prijedlogu odluka o izradi
izmjena i dopuna GUP-ova grada Zagreba i Sesveta

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju postupak izrade izmjena i dopuna prostornih planova započinje donošenjem odluka o izradi koje usvaja Gradska skupština. U odlukama o izradi izmjena i dopuna definiraju se ciljevi i programska polazišta izmjena planova odnosno teme koje su predmet izmjena.

Prije usvajanja navedenih odluka Grad Zagreb provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga odluka o izradi izmjena i dopuna GUP-ova. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i nacrtu prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta provodi se u razdoblju od 6. prosinca 2022. do 5. siječnja 2023. godine.

Prijedlozi odluka i obrasci za sudjelovanje u javnom savjetovanju dostupni su na stranicama Grada Zagreba:

Nacrt prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
https://www.zagreb.hr/nacrt-prijedloga-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-/184158

Nacrt prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
https://www.zagreb.hr/nacrt-prijedloga-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-/184160