Radna prezentacija studije „Projektantski modeli obnove – Gornji grad i Kaptol“

Održana radna prezentacija studije „Projektantski modeli obnove – Gornji grad i Kaptol“

U Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba u četvrtak, 29. rujna 2022. održana je radna prezentacija provedenog istraživanja i prijedloga sektorske studije „Projektantski modeli obnove – prostorne mogućnosti za unaprjeđenje: scenarij Gornji grad i Kaptol“. Studija je dio prijedloga Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba što ga u suradnji s ekspertnim timovima znanstvenika i stručnjaka izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Prezentaciju prostorno-urbanističkog istraživanja održali su voditelji prof.dr.sc. Marijan Hržić i prof. Krešimir Rogina sa suradnicama Andreom Hržić Šesnić i Bernardom Ivančan iz Arhitektonskog ateliera Hržić i R/Inovacije.

Uz prezentirani istraživački aspekt koji daje pregled današnjeg stanja i postojeće dokumentacije Gornjega grada i Kaptola na kojem se razmatraju mogući programi uređenja ovog prostora na temelju postojećih konzervatorskih prijedloga i poznatih povijesnih i ambijentalnih vrijednosti ovog prostora, istražene su prostorne mogućnosti za unaprjeđenje tog prostora urbane povijesne cjeline grada Zagreba.

Konačno, autorski tim pronalazi prostorne potencijale, analizira i predlaže uređenje velikih zabatnih zidova Gornjega grada na principu urbanih zelenih zidova, uređenje gornjogradskih dvorišta građevina javne namjene, rekonstrukciju Južnog bedema Parka Bele IV, novo rješenje za uređenje južne padine ispod Strossmayerovog šetališta, pozicioniranje garaže i pješačkih izlaza iz garaže u prostor Gornjeg grada, oblikuje koncepte te predlaže nove i afirmira postojeće pješačke poveznice.

Nakon prezentacija pojedinačnih studija i idejnih rješenja te mogućih projektantskih modela obnove Gornjega grada i Kaptola uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje i autorski timovi.