radna prezentacija studije „Topografija identiteta povijesne cjeline grada Zagreba“

Održana radna prezentacija studije
„Topografija identiteta povijesne cjeline grada Zagreba“

U Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba u srijedu, 28. rujna 2022. održana je radna prezentacija provedenog istraživanja i prijedloga sektorske studije „Topografija identiteta povijesne cjeline grada Zagreba – donjogradskih blokova i insula Gornjega grada i Kaptola“.

Studija je dio prijedloga Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba što ga u suradnji s ekspertnim timovima znanstvenika i stručnjaka izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

Prezentaciju prostorno-urbanističkog istraživanja održao je voditelj istraživanja prof.dr.sc. Bojan Baletić, dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Analizirajući stanje i urbani razvoj povijesne cjeline i polazeći od teze „nedovršenog grada“, autorski tim propituje strukture, oblikovanja, naslijeđa, funkcije, promjenjive uloge prostora, stambena susjedstva i osjećaje pripadnosti te je izvršio mapiranje povijesne jezgre kroz višekriterijalne analize i valorizacije.

Autorski tim sagledao je značenje i korištenje kompleksne urbane strukture razvoja, funkcije i načine korištenja što u sinergiji čini stvaranje identiteta mjesta odnosno susjedstva, ali i učestale nesporazume u programiranju prostora.

Konačno, razmatrani su mogući scenariji razvoja urbane strukture povijesne cjeline uzimajući u obzir potencijale brojnih brownfield zona u razmatranju prometnog, funkcionalnog i demografskog unaprjeđenja stanja uz simuliranje primjene suvremenih urbanih rješenja na područje povijesne cjeline.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje i voditelj autorskog tima.