PROGRAM CJELOVITE OBNOVE POVIJESNE JEZGRE ZAGREBA – IZVJEŠĆE I PLAN

IZVJEŠĆE-PROGRAM (07. 07. 2021.)

1. PROSTORNA DOKUMENTACIJA | Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
2. KONSTRUKTORSKI MODELI OBNOVE | Josip Atalić | Građevinski fakultet
3. KONZERVATORSKI MODELI OBNOVE | Katarina Horvat Levaj | Institut za povijest umjetnosti
4. SOCIOLOŠKA STUDIJA | Angelina Svirčić Gotovac | Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
5. URBANISTIČKI MODELI OBNOVE | Tihomir Jukić | Arhitektonski fakultet
6. IMOVINSKOPRAVNI MODELI OBNOVE | Igor Gliha, Hano Ernst | Pravni fakultet
7. EKONOMSKI MODELI OBNOVE | Ljubo Jurčić, Tomislav Gelo | Ekonomski fakultet
8. KLIMA I ZELENA INFRASTRUKTURA | Julije Domac, Miljenko Sedlar | REGEA
9. ENERGETSKA TRANZICIJA | Neven Duić | Fakultet strojarstva i brodogradnje
10. UNAPRJEĐENJE MOBILNOSTI I PROMETNOG SUSTAVA | Željko Stepan, Damir Pološki | Građevinski fakultet
11. KRUŽNO GOSPODARSTVO | Zoran Veršić | Arhitektonski fakultet
12. PROJEKTANTSKI MODELI OBNOVE – SCENARIJ II | Krešimir Rogina | R/INOVACIJA
13. PROJEKTANTSKI MODELI OBNOVE – SCENARIJ I | Marijan Hržić | ATELIER HRŽIĆ

Sve sektorske studije/elaborati pripremljene su za potrebe Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba, što ga izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, te se u druge svrhe ne mogu koristiti. Dijelovi sektorskih studija/elaborata se međusobno usklađuju i dodatno unaprjeđuju koordinacijama i istraživanjima koja su u tijeku.