Rana participacija u Gradskoj četvrti Brezovica

Povodom izrade urbanističkih planova uređenja na području gradske četvrti Brezovica (UPU Sportsko rekreacijski centar Brezovica, UPU Desprim i UPU Zadvorsko), u utorak, 30.1., održali smo javnu informativnu tribinu s ciljem rane participacije građana. Organizirana je u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i Vijećem gradske četvrti Brezovica. Tribina je započela izlaganjem kojim su građani informirani o proceduri izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja te o programskim polazištima za tri urbanistička plana uređenja koji su trenutno u izradi. Izlaganje je sumiralo planirane sadržaje prema programima za izradu UPU-a što je bilo osnova za razgovor s prisutnim građanima. Osim korisnih uvida koji su ustanovljeni na tribini dogovoreno je pismeno primanje ideja i prijedloga tijekom sljedećih mjesec dana na kontakt mail adrese Gradske četvrti Brezovica.