Donesen Urbanistički plan uređenja Groblje Granešina

Donesen Urbanistički plan uređenja Groblje Granešina

Postupak izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja (UPU) groblja Granešina pokrenut je 2018. godine, nakon što su iskorištene sve prostorne mogućnosti za gradnju novih grobnih mjesta na postojećem groblju. Za širenje groblja planirano je neizgrađeno zemljište s jugoistočne strane postojećega groblja, uz Miroševečku cestu.

UPU-om je predviđen dovoljan broj novih grobnih mjesta i drugi potrebni sadržaji groblja, kao i prostori izvan ograde groblja: parkiralište s pristupom iz Miroševečke i velika zelena površina, parkovno uređena, koja fizički odvaja groblje od stambene zone naselja Granešina. Oblikovanje proširenja groblja osmišljeno je uz maksimalno poštivanje i očuvanje posebnosti lokacije u okviru osnovne namjene prostora.

Urbanistički plan uređenja Groblje Granešina donesen je 28. travnja 2023.

Poveznica  na odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblje Granešina