radionica STREAM PROJEKTA u Poreču

Sudjelovanje Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba na radionici STREAM PROJEKTA u Poreču, 20. srpnja 2022.

U srijedu, 20. srpnja 2022, na poziv Sveučilišta u Zadru i Grada Poreča, na radionici u okviru STREAM projekta (Strategic Development of Flood Management, INTERREG Italija – Hrvatska) sudjelovale su urbanistice Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba – Dragica Barešić, Mirela Bokulić Zubac i Jadranka Veselić Bruvo. Projekt je financiran iz Europskog regionalnog razvojnog fonda (European Regional Development Fund).

Sudionici radionice su bili predstavnici Sveučilišta u Zadru, Grada Poreča, Javne vatrogasne postrojbe Poreč, Odvodnje Poreč, Istarske razvojne agencije Aurore – regionalnog koordinatora Istre, predstavnici mjesne samouprave, Sveučilišta u Rijeci – Građevinski fakultet, Vodoprivrednog-projektnog biroa d.d., tvrtke STARUM d.o.o. Pula – eksperti za održive sustave upravljanja oborinskim vodama – kišne vrtove te predsjednica Udruge hrvatskih urbanista Sandra Jakopec.

Tema radionice su bile pluvijalne urbane poplave čiji uzrok leži u posljedicama klimatskih promjena – ekstremnim kišama kada postojeći sustavi odvodnje ne mogu prihvatiti ekstremne količine vode. Upravljanje rizicima od pluvijalnih poplava suočeno je s nesigurnim prognozama obilnih oborina, a vrijeme za reakciju je, u pravilu, vrlo kratko. Stoga je istaknuta osobita važnost izrada karata opasnosti (za različite opasnosti: male, srednje, velike), karata izloženosti (za različite namjene: poljoprivreda, javna i društvena namjena, stanovanje, odlagališta otpada, benzinske stanice…) te karata rizika od poplava (pokazuju posljedice od poplava).

Nakon zanimljive rasprave i izrade SWOT-analize, ključni zaključci sudionika radionice su sljedeći:

  • Prostorno i urbanističko planiranje mora biti multidisciplinarni proces i kompromis je različitih korisnika prostora (Marinović-Uzelac);
  • Izrada karata izloženosti (za pluvijalne urbane poplave) za različite namjene i načine korištenja zemljišta moraju postati sastavni dio prostornih i urbanističkih planova i to je potrebno zakonski regulirati (Zakon o prostornom uređenju i Pravilnik o izradi planova);
  • Temeljem karata izloženosti, potrebno je formulirati provedbene mjere i unijeti ih u prostorne i urbanističke planove;
  • Takav proces planiranja je potrebno primijeniti i na ostale rizike (npr. klizišta)
  • Potrebno je napraviti radikalni zaokret iz re-aktivnog planiranja u pro-aktivno planiranje kako bi se smanjila opasnost od rizika pluvijalnih urbanih poplava te unaprijedila kvaliteta urbanog života i rada stanovnika (realnost je da su sve gradske uprave opterećene sanacijom i komunalnim opremanjem legalizirane bespravne gradnje umjesto planskim urbanim razvojem).

Prikaz pripremila: JVBruvo