Međunarodna radionica projekta proGIreg u Cascaisu

Međunarodna radionica projekta proGIreg u Cascaisu, 30.3.-1.4.2022.

Od 30. ožujka do 1. travnja 2022. godine u gradu Cascaisu u Portugalu održana je međunarodna radionica replikacije projekta proGIreg (program Obzor 2020, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 776528) posvećena prelasku s faze implementacije NBS-a (nature-based solutions) u Living Labovima u gradovima predvodnicima na fazu replikacije NBS-a u gradovima predvodnicima i gradovima sljedbenicima, razmjeni iskustava i raspravi o poslovnim modelima za održanje NBS-a.

Radionica je obuhvaćala, između ostalog, izlaganja o statusu implementacije i strategiji replikacije NBS-a te obilaske terena – područje Tires i park prirode Quinta do Pisao.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba prvenstveno radi na NBS7, odnosno unaprjeđenju prostorno planske regulative, te je u sklopu projekta izradio Prijedlog polazišta niskougljičnog razvoja za izradu prostornih i urbanističkih planova koji označava planersku paradigmu kojoj su od početka u fokusu građani kao aktivni sudionici tranzitivnih planerskih procesa, a temeljna polazišta razvoja prelazak sa fosilnih prema obnovljivim izvorima energije i prelazak sa sive prema zelenoj infrastrukturi u funkciji prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena i osiguranja kvalitete života.

Načela koja definira Prijedlog uvelike su utjecala na izradu pilot projekta Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba stoga je Program prezentiran na radionici kao primjer replikacije projekta proGIreg i urbanističko-planerski reformski iskorak u vidu formiranja znanstveno-stručne multidisciplinarne platforme i otvaranja novih tema, poput ranih participativnih procesa, povezivanja urbanističkog i strateškog planiranja, energetske tranzicije, prilagodbe klimatskim promjenama te kružnog gospodarenja građevinama i prostorom koji do sada nisu bili sastavni dio ni prostorno-planerskog regulatornog okvira niti urbanističke prakse.

Pozitivno iskustvo rada i povratne informacije na oba projekta utjecale su na to da se načela Prijedloga na odgovarajući način ugrade i u prostorno planske dokumente u izradi, na primjer prijedloge za izmjene i dopune planova državne, regionalne i lokalne razije i programe na natječaje.