GUP ZG – ponovna javna rasprava

U skaldu s Zakonom o prostornom uređenju Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet objavio je Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.

Javna rasprava trajat će od 12. do 26. siječnja 2016. godine i tom će se periodu zaprimati očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe a iste je potrebno poslati na adresu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb.

Više detalja možete naći na stranicama nositelja izrade: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=29486