Usvojene ID GUP-a Sesveta 2015.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 38. točke 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06,7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 32. sjednici, 10. rujna 2015., donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta.

Tekstualni i grafički dio plana možete pogledati ovdje.