javne rasprave za gup grada zagreba i sesveta

16.6.2014. Počele javne rasprave za izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Sesveta. Primjedbe građana na planove zaprimale su se i dostavljale nositelju izrade plana do 30. lipnja 2014. godine. Nakon dostave zaprimljenih primjedbi izrađivaču plana pristupa se obradi istih i pripremi slijedeće faze plana.


Tekstualni i grafički prikazi prijedloga plana za javnu raspravu izloženi u periodu od 16. do 30. lipnja 2014. godine:

GUP grada Zagreba:

 1. Oglas
 2. Prikaz Odluke o donošenju
 3. Knjiga I – odredbe za provođenje
 4. Sažetak
 5. Grafičko dio:
  1. Korištenje i namjena prostora
  2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
  3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – promet
  4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav, pošta i telekomunikacije
  5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom
  6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – urbana pravila
  7. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – procedure urbano-prostornog uređenja
  8. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode
  9. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – nepokretna kulturna dobra

GUP Sesveta:

 1. Oglas
 2. Prikaz Odluke o donošenju GUP-a Sesveta
 3. Knjiga I – odredbe za provođenje
 4. Sažetak
 5. Grafičko dio:
  1. Korištenje i namjena prostora
  2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
  3. Prometna mreža
  4. Komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav, pošta i telekomunikacije
  5. Komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom
  6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – urbana pravila
  7. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra
  8. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene planskih mjera zaštite

 

Web stranica nositelja izrade: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=60657