ZAKONODAVNI OKVIR

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-Moslavačke županije i Karlovačke županije
(Narodne novine broj  102/2010/21117/21)

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
(Narodne novine broj 137/21)