Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja objavljenog u Narodnim novinama (86/16) i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba  i koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja objavit ćemo na ovoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

IME I PREZIME
1.      Mihael Vlahović
2.      Melita Ložnjak
3.      Robert Miletić
4.      Ivana Rešetar
5.      Marko Petran Baloković
6.      Davorka Vuković
7.      Suzana Horvat
8.      Mirna Barac
9.      Sunčica Dimić Vuković
10.  Ana Kovač
11.  Rajka Bačić
12.  Josipa Živčić
13.  Ivana Blagus
14.  Ines Mikulandi
15.  Nataša Aralica
16.  Anton Zeneral
17.  Tihomir Munda
18.  Branko Kosić – Vukšić
19.  Dinko Brdarić
20.  Tisa Juračić
21.  Mladen Bućan
22.  Ana Vila
23.  Nikola Skenderović
24.  Tina Erceg
25.  Mario Novosel
26.  Srđan Stašek
27.  Dina Carin
28.  Tena Žic
29.  Viktorija Dukovac
30.  Dino Bečić
31.  Lovro Crnčić
32.  Vanja Cvjetko
33.  Paula Bernat Cvjetko
34.  Jakov Ahel
35.  Ivan Šulentić
36.  Rikard Slavica
37.  Maja Čadež
38.  Irena Vinčić Tomičević
39.  Jurica Knego
40.  Jana Grgasović
41.  Silvija Reljanović
42.  Predrag Brlek
43.  Miodrag Lesar
44.  Sanja Šaban
45.  Maja Šurjak
46.  Lukrecija Ivana Bokarica
47.  Dario Sironić
48.  Ružica Eraković
49.  Ljerka Jurasović
50.  Jelena Bule
51.  Lucija Lovrek Pavelić
52.  Sanda Petrović Brnić
53.  Boris Mudrinić
54.  Kristina Anka-Mendeš
55.  Gorana Ljubičić
56.  Andreja Kovaček

Ostale prijave nisu ispunile formalne uvjete natječaja.

Za dodatne informacije: 01 610 1884