javna nabava i financije


SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Podaci o naručitelju:
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Ulica Republike Austrije 18
10000 Zagreb

OIB: 70200207247
MB: 02362058

Tel: 01 / 610-1845
Fax: 01 / 610-1838

E-mail adresa: zavod.prostorno.uredjenje@zagreb.hr


Kontakt osoba za javnu nabavu: Larisa Nukić (01 610 1889)

Odluka o donošenju Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu
Izmjena plana nabave za 2017. godinu


Kontakt osoba za financije Zavoda: Zoran Radovčić (01 610 1706)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2017. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2016. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju nabave roba i usluga za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu

Pravilnik o financijskom poslovanju, knjigovodstvu i računovodstvu
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Zavodu za prostono uređenje Grada Zagreba
Proceduru zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba
Odluka o propisivanju zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Proračun Grada Zagreba