JAVNA RASPRAVA

POZIV NA TREĆE TEMATSKO JAVNO IZLAGANJE

Pozivamo Vas na treće tematsko javno izlaganje koje će se održati u utorak, 10.05.2022. u vremenu od 12:00 do 14:30 sati, u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27.

Na trećem tematskom javnom izlaganju prezentirat ćemo sljedeće modele – sastavnice obnove:

 • Konstruktorski modeli obnove (izv.prof.dr.sc. Josip Atalić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za tehničku mehaniku)
 • Imovinskopravni modeli obnove (prof.dr.sc. Hano Ernst, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Ekonomski modeli obnove – ekonomska analiza Grada Zagreba i procjena makroekonomskih učinaka obnove (prof.dr.sc. Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Kružno gospodarenje zgradama – Pilot projekt_Blok 19 (doc.art. Lea Pelivan, dipl.ing.arh, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Nakon izlaganja, očekujemo da ćete prijedlozima, komentarima i sugestijama dati svoj doprinos u daljnjem radu na ovoj fazi projekta i u idućim koracima, a prije upućivanja Prijedloga Programa na donošenje u Gradsku skupštinu Grada Zagreba.

Veselimo se Vašem dolasku.

Srdačno,

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Prezentacije s trećeg tematskog javnog izlaganja

 

POZIV NA DRUGO TEMATSKO JAVNO IZLAGANJE

Pozivamo Vas na drugo tematsko javno izlaganje koje će se održati u četvrtak, 5.5.2022. u vremenu od 12:30 do 15:00 sati, u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27.

Na drugom tematskom javnom izlaganju prezentirat ćemo sljedeće modele – sastavnice obnove:

 • Urbanistički modeli obnove blokova (prof.dr.sc. Tihomir Jukić i izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za prostorno planiranje, urbanizam i pejsažnu arhitekturu)
 • Sociološka studija – pilot projekt_Blok 19 (dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja)
 • Unaprjeđenje mobilnosti i prometnog sustava (Željko Stepan, dipl.ing.građ, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Energetska obnova, tranzicija i dekarbonizacija – pilot projekt_Blok 19 (prof.dr.sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš)

Nakon izlaganja, očekujemo da ćete svojim prijedlozima, komentarima i sugestijama dati svoj doprinos u daljnjem radu na ovoj fazi projekta i u idućim koracima, a prije upućivanja Prijedloga Programa na donošenje u Gradsku skupštinu Grada Zagreba.

Veselimo se Vašem dolasku.

Srdačno,

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Prezentacije s drugog tematskog javnog izlaganja

 

POZIV NA PRVO TEMATSKO JAVNO IZLAGANJE

U tijeku javne rasprave o prijedlogu Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba što ga je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s partnerima, znanstvenicima i ekspertima, pozivamo Vas na prvo tematsko javno izlaganje koje će se održati u utorak, 26.04.2022. u vremenu od 12:00 do 14:30 sati, u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27

Na prvom tematskom javnom izlaganju prezentirat ćemo sljedeće modele – sastavnice obnove:

 • Prilagodba klimatskim promjenama i zelena infrastruktura (Miljenko Sedlar, dipl.ing.biol, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA)
 • Konzervatorski modeli obnove (dr.sc. Katarina Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti)
 • Projektantski modeli obnove – pilot projekt_Blok 19_scenarij 01 (prof.dr.sc. Marijan Hržić, Arhitektonski Atelier HRŽIĆ)
 • Projektantski modeli obnove – pilot projekt_Blok 19_scenarij 02 (prof. Krešimir Rogina, R/INOVACIJA)

Nakon izlaganja, očekujemo da ćete svojim prijedlozima, komentarima i sugestijama dati svoj doprinos u daljnjem radu na ovoj fazi projekta i u idućim koracima, a prije upućivanja Prijedloga Programa na donošenje u Gradsku skupštinu Grada Zagreba.

Veselimo se Vašem dolasku.

Srdačno,

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Prezentacije s prvog tematskog javnog izlaganja

 

Info letak
Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba – prijedlog
Prezentacije prikazane u Skupštini Grada 22.03.2022.

Zbog velikog interesa institucija i građana Vaše prijedloge, komentare i sugestije
molimo dostaviti do 31. svibnja 2022. pisanim putem na adresu:

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
Martićeva 14, 10000 Zagreb
ili elektronskom poštom na adresu:
program.obnove@zagreb.hr