Izlaganje za studente zagrebačkog i mariborskog Arhitektonskog fakulteta – Aktualni urbanistički koncepti prostora Novog Zagreba unutar granica GUP-a

Izlaganje za studente zagrebačkog i mariborskog Arhitektonskog fakulteta – Aktualni urbanistički koncepti prostora Novog Zagreba unutar granica GUP-a

Na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu u sklopu III. semestra diplomskog studija održava se zajednička urbanistička radionica zagrebačkog i mariborskog Arhitektonskog fakulteta s temom Urbana regeneracija predjela Remetinec – Novi Zagreb – zapad.
Kao dio predviđenih aktivnosti, u srijedu, 18. listopada 2023. godine, voditelji radionice prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh. i izv.prof. Uroš Lobnik, udia., zajedno sa studentima oba fakulteta, a nakon terenskog obilaska, organizirali su posjet Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba te je održano izlaganje o predmetnom prostoru.
Ispred Zavoda, Ana-Marija Rajčić predstavila je aktualne urbanističke koncepte prostora Novog Zagreba unutar granica GUP-a, diferirajući tematske prostorne cjeline, njihovo stanje i predložene planerske metode: istaknut je aktualni razvoj s naglaskom na potencijale i izazove njegovih visokokonsolidiranih, konsolidiranih i niskokonsolidiranih slojeva, istaknuti su nizinski zeleni prostori što su njegova bitna identitetska odrednica; konačno, dan je osvrt u kontekstu trenutne izrade izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba na način prikaza prostorno-planskih ciljeva specifičnih za predmetni prostor.
U drugom dijelu posjeta, riječ je prepuštena studentima te se kroz njihova dodatna pitanja povela i kratka stručna diskusija.