Donesen Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Donesen Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21 i 117/21) i članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 117/21) ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba donio je 14. veljače 2023. godine Odluku o donošenju Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.

Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađen je na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Navedenim zakonom Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba zadužen je za izradu Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba koja prostorno obuhvaća 168 donjogradskih blokova i 36 insula Gornjega grada i Kaptola, što sveukupno čini obuhvat površine preko 400 hektara.

Serija potresa koja je pogodila grad 2020. godine nanijela je velike štete građevnom fondu u središtu grada Zagreba, pri čemu je oštećena većina zaštićenih kulturnih dobara graditeljskog naslijeđa, ujedno identitetskih vrijednosti grada. Nužnost obnove gradskog središta je istodobno prepoznata i kao prilika za cjelovitu obnovu i unaprjeđenje povijesne jezgre Zagreba. U Zavodu se rad na navedenom programu usmjerio ne na brzu sanaciju šteta od prirodne nepogode već na promišljanje dugoročnog procesa cjelovite urbane obnove povijesne urbane cjeline.

Na izradi Programa cjelovite obnove urbane povijesne cjeline Grada Zagreba radio je veliki multidisciplinarni tim stručnjaka i znanstvenika raznih disciplina koji su izradili cijeli niz istraživanja, studija i stručnih podloga koje su integrirane u cjeloviti elaborat kroz intenzivnu međusektorsku koordinaciju.

Program obnove daje prijedlog okvira za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte kao i za unaprjeđenja zakonodavnog okvira, a ujedno predstavlja stručnu podlogu za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.

Više o načinu rada i procesu izrade Programa cjelovite obnove.

Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba te sve sektorske studije možete preuzeti ovdje.