sustav e-Javne rasprave i e-Inicijative Grada Zagreba

Predstavljanje sustava e-Javne rasprave i e-Inicijative Grada Zagreba

Nova kalendarska godina, novi sastanci, nova znanja. 11. siječnja 2023. u posjet Zavodu došli su predstavnici Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (nositelj izrade prostornih planova) te djelatnici tvrtke GDi koji su nam predstavili radnu varijantu sustava e-Javne rasprave i e-Inicijative Grada Zagreba.

Cilj ovih sustava je omogućiti građanima da na digitalni način predaju svoje primjedbe za vrijeme javnih rasprava o prijedlozima prostornih planova kao i inicijative za pokretanje izrade novih ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova. U postupku prijave u sustav koristi se Nacionalnalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) čime se osigurava vjerodostojnost podataka o podnositelju.

Prema predstavljenom možemo zaključiti da su ovi sustavi novi digitalni iskorak u prostornom planiranju koji će u prvom koraku omogućiti građanima primjenu digitalnih tehnologija i olakšati sudjelovanje u postupcima pokretanja izrade i donošenja prostornih planova. U drugom koraku nositelju izrade prostornih planova ulazni podaci o primjedbama zbog načina prikupljanja podataka će biti kvalitetno strukturirani pri čemu mogućnost dodavanja geolokacijske informacije uz primjedbu dodatno omogućava raščlanjivanje pristiglih primjedbi. I u konačnici stručni izrađivač ima mogućnost bolje analize, klasifikacije i obrade pristiglih primjedbi što olakšava njihovu ujednačenu obradu.

Tokom sastanka dogovorena je daljnja suradnja Zavoda, nositelja izrade i izrađivača sustava e-Javne rasprave i e-Inicijative u formi radionica u kojoj bi djelatnici Zavoda u testnoj okolini mogli vidjeti sve funkcionalnosti ovih sustava s fokusom na dijelove sustava koji se odnose na obradu primjedbi od strane stručnog izrađivača, te dati povratne informacije prije puštanja sustava u rad.