Skup Participacija u prostornom i urbanističkom planiranju

Sudjelovanje Zavoda na skupu i okruglom stolu o Participaciji u prostornom i urbanističkom planiranju

Povodom Svjetskog dana urbanizma 8. studenog 2022. u Splitu je u organizaciji Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata Splita organiziran skup pod nazivom Participacija u prostornom i urbanističkom planiranju u prostorijama Društva arhitekata Splita.

Na skupu su sudjelovali djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Nikša Božić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba i predsjednik Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata i Mirela Bokulić Zubac, Jelena Bule i Nives Mornar s prezentacijom pod nazivom Participacija u projektu proGIreg i Programu cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba.

Na skupu je predstavljen projekt proGIreg u okviru kojeg je Zavod izradio prijedlog polazišta i smjernica niskougljičnog prema bezugljičnom razvoju za prostorne i urbanističke planove. Između ostaloga, osnovna premisa polazišta je uvođenje ranih participativnih procesa od samoga početka procedure izrade prostornih i urbanističkih planova. Participativni procesi u obliku radionica sa dionicima na terenu prakticirani su tijekom rada na projektu proGIreg i vođeni od strane partnera na projektu, organizacije ICLEI.

Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba također je baziran na participativnim procesima o čemu je na skupu govorila dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, institucije koja je jedan od partnera na izradi Programa.

Više o prezentiranim projektima možete pročitati na poveznicama: proGIreg i Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.