Obilazak područja UPU-a „Skijaški kompleks“ Medvednica

U petak 11. studenoga 2022. organiziran je obilazak prostora u parku prirode Medvednica za kojega Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba izrađuje Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica. Uz stručni tim Zavoda u obilasku su sudjelovali i predstavnici nositelja izrade – Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Povod terenskom obilasku i prezentaciji je bilo skori završetak i očekivano skoro usvajanje spomenutih Izmjena i dopuna UPU-a „Skijaški kompleks“ Medvednica.

Iz Zavoda za prostorno uređenje na terenskom obilasku bili su prisutni Nikša Božić, dipl.ing.arh. ravnatelj Zavoda, Martina Margetić, dipl.iur. posebna viša savjetnica ravnatelja, Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh. savjetnica ravnatelja, Vladimir Ninić, dipl.ing.građ. voditelj Odjela za informacijski sustav, Vanja Cvjetko, dipl.ing.arh. viši savjetnik-samostalni urbanistički planer – odgovorni voditelj izrade Plana te Dino Bečić, dipl.ing.geo. viši suradnik za informacijski sustav. Od strane Ministarstva pridružile su nam se kolegice Gordana Kovačević, dipl.ing.arh., načelnica Sektora za prostorno uređenje, Snježana Đurišić, dipl.ing.građ., načelnica Sektora za lokacijske dozvole i investicije te Olga Antoš Žganec, dipl.ing.arh., voditeljica Službe za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja.

Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica omogućiti će se izgradnja nove sljemenske atrakcije za sve posjetitelje – tzv. „Sljemenski bob“. Osim obilaska prostora planiranog zahvata tijekom terenskog obilaska predstavnici nositelja izrade i stručnog izrađivača upoznali su se i s funkcioniranjem skijaških i planinarskih staza i drugih sadržaja u širem području obuhvata.